DiversimaCine 2021

Diseño sin título - 2021-03-12T122040.131

BASES DIVERSIMACINE 2021

  • O prazo para a presentación de traballos comprende desde o 12 de marzo
    ata o 2 de xullo de 2021, ambos incluidos.
  • As categorías serán dous -documental e ficción- e se valorará especialmente que os traballos realizaranse en Galicia ou en lingua galega.
  • Ambas categorías contarán cun premio de 350€ cada unha, gracias á colaboración de GADISA.
  • O concurso está promovido pola Plataforma DiversidArte, que pertence á
    organización sen ánimo de lucro Poten100mos, como parte de DiversidArte Festival das Artes Inclusivas 2021.

TRABALLOS SELECCIONADOS DIVERSIMACINE 2021

TRABALLOS SELECCIONADOS (2)