Xestión Cultural

Plataforma DiversidArte – Xestión Cultural

Dende que DiversidArte comezou a súa viaxe en 2016 e ao longo dos máis de 50 eventos que se produciron desde entón exposicións, actuacións musicais,  danza, teatro, etc; proxeccións audiovisuais nos espazos máis variados, interiores ou exteriores, en locais comerciais e nos mellores espazos culturais; xerouse un movemento cultural completamente diferente do que o público estaba afeito.

Baseado no feito de que DiversidArte reúne a artistas pertencentes a distintos grupos sociais (discapacidade física, intelectual, psíquica e / ou sensorial, migración / refuxiados, minorías étnicas, movementos contra a drogodependencia e SIDA, centros penais, etc.) e que utilizan a arte como ferramenta universal onde non se destacan as diferenzas, máis e máis artistas profesionais de diferentes disciplinas (música, danza, teatro, artes plásticas ...) reúnense baixo o paraguas de DiversidArte e queren ser representados por este proxecto.

Yanel MAC 2 (1)

Pero tamén moitas outras funcións ademais das meramente loxísticas que corresponden a un xestor cultural. Este é o proxecto DiversidArte Cultural Management, debe transitar entre ser á súa vez, mediador, activador, provocador, facilitador, facilitador, suxestor ou director por necesidade.

DiversidArte primeiro quere promover a inclusión social destes artistas, pero tamén provocar curiosidade, reflexión, reforzar o sentido da comunidade e lograr un verdadeiro cambio social ante o concepto de diversidade no sentido máis amplo posible.

Fuera todo lo extraño grupo II (1)

É grazas a unha experiencia comprobada na cultura da educación en todos e cada un dos dous acontecementos, pero confían en que este proxecto pode representalos, promocionalos, darlles calidade e dignidade como artistas que sexan, independentemente das súas circunstancias, discapacidades, etc. .

Para iso, a Xestión Cultural DiversidArte é capaz de mediar, restar e axitar segundo valores, ideas, contidos e soños. Non temos experiencia e coñecementos adquiridos nos nosos contextos, actuando como ferramentas á nosa disposición (planificación e organización, análise económica, análise, validez, marketing).

Desenvolvemos habilidades e actitudes persoais (sentido común, compromiso, autocrítica e auto-demanda, traballo en equipo, afecto, empatía, creatividade e comunicación, entre outros) e auténticos artistas profesionais onde non hai barreiras ou circunstancias.

ALGÚNS DOS NOSOS ARTISTAS

Naranja Imaginario

Naranja Imaginario

Naranja Imaginario es un proyecto artístico, transformador y pedagogico centrado en la música electrónica, las nuevas tecnologías y la participación que parte del Centro Ocupacional Pascual Veiga.

Son un grupo de música electrónica y creación contemporánea formado por personas con diversidad funcional intelectual.

Ellos creen en los procesos de transformación que queremos provocar: nuevos roles, nuevas formas de inclusión, la emergencia de otras formas de crear pensamiento, nuestros cuerpos, nuestras formas, nuestras voces y nuestros temas y público.

XeRock

XeRock

XeRock es un proyecto de carácter reivindicativo y terapéutico donde confluyen música, diversidad funcional, capacidad y la lucha por los derechos de las personas con discapacidad intelectual.

Su función inclusiva se basa en la circunstancia de que las personas con discapacidad intelectual puedan formar parte de un grupo musical; viajando, actuando con otros grupos de música, expresándose y aprovechando la fuerza repercutiva de la música para alcanzar los objetivos del proyecto.

XeRock Percusión

XeRock Percusión

En el año 2018 emerge una nueva vertiente de XeRock, XeRock Percusión; una propuesta musical instrumental basada en percusión, donde participan hasta quince personas con diversidad funcional.

Con esta nueva propuesta se consolida una dimensión más amplia e inclusiva del proyecto, dando oportunidad de participar a más personas.

Torre de Babel A.C. DIversos

Torre de Babel A.C. DIversos

Proxecto sociocultural para a diversidade que ten 20 persoas no escenario con
diferentes capacidades. Unha iniciativa que busca a colaboración, a inclusión colectiva, o respecto intelectual e o fomento da creatividade a través da educación artística e do traballo en equipo. Música, teatro, danza e audiovisual.

Ricardo Prado - Danza Integrada

Ricardo Prado - Danza Integrada

Ricardo (Down Coruña) é campión nacional, medalla de ouro, no Campionato de Ximnasia Rítmica de España. A súa forza, a súa inspiración vén de dentro do corazón e sorprende cos seus movementos onde queira que vaia.