Por o desarollo e a inclusión das persoas e familias vulnerables

SOBRE POTEN100MOS

En Poten100mos, traballamos xunto as persoas en risco de pobreza e exclusión para brindar as oportunidades e recursos necesarios que lles permitan participar plenamente na vida económica, social e cultural, disfrutando dun nivel de vida e bienestar que sexa considerado normal na sociedade na que viven.

Nuestra misión es luchar para que todas las personas que atendemos tengan igualdad de oportunidades y puedan mejorar su calidad de vida, superando las barreras que enfrentan debido a su situación de vulnerabilidad.
Juntos /as buscamos construir una sociedad más justa y equitativa, fomentando el crecimiento individual y colectivo.

PROGRAMAS DE INCLUSIÓN

A inclusión social defínese como o conxunto de medidas a adoptar para lograr la integración das persoas e grupos que se atopan en situación de risco de exclusión social

En Poten100mos promovemos a aceptación e normalización, fomentando a diversidade e fortalecendo a colectivos vulnerables mediante accións individuais e grupales en diversos programas como empleo, vivenda, recursos, desenvolvementos personal e apoio de vulnerabilidade e exclusión social, non dudes en contactarnos para coñecer cómo podemos brindarte axuda.

Poten100mos-Logo-peq

PLATAFORMA DIVERSIDARTE

O proyecto Plataforma DiversidArte ten como obxectivo promover o dereito e deber da cultura para todas as persoas, buscando un cambio social que abarque a diversidade en su sentido más amplio. Enfócase en evitar delitos de odio, fomentar a empatía universal e conseguir a accesibilidade plena á cultura. Así, a Plataforma DiversidArte foi creada para garantizar unha calidade cultural, accesibilidade cultural así como profesionalizaión de artistas pertencentes a sectores desfavorecidos. Además, busca crear conciencia sobre a existencia de diversas realidades sociales fomentando a intención e enriquecemento mutuo entre diferentes colectivos, evitando a segregación e promovendo a inclusión. buscando un cambio social que abarque la diversidad en su sentido más amplio. Se enfoca en evitar delitos de odio, fomentar la empatía universal y conseguir la accesibilidad plena a la cultura.

Así, nace a Plataforma DiversidArte para garantir a calidade cultural, a accesibilidade cultural, así como a profesionalización dos artistas pertencentes a sectores desfavorecidos. Ademais, búscase concienciar sobre a existencia de realidades sociais diversas promovendo a interacción e o enriquecemento mutuo entre os distintos colectivos, evitando a segregación e favorecendo a inclusión.

Foto concierto 18 Junio-2

COLABORA

Se queres axudarnos a mellorar no noso obxectivo, fai click no seguinte botón e dona para a causa de Poten100mos:

shaking hands

O que din de nos:

“Axudáronme moitísimo psicolóxicamente, co empleo e cá vivenda. É un equipo marabilloso que enténdeche, apoianche e teñen os recursos para facelo. Espero que sigan sembrando futuros triunfos tanto no campo laboral como no emocional.“

Foto Mónica

Mónica

sonia Reis

Sonia

“Hai 6 meses vin e conseguín un traballo e tamén unha casa de aluguer grazas ao apoio de Poten100mos. Estou moi agradecido por todo isto porque tamén me trataron moi ben e me fixeron sentir que podo conseguir todo o que me propoña".

Foto Carla

Juana

“Foi unha gran experiencia a todos os niveis e permitiume compartir experiencias con persoas en situacións similares. Un cóctel: experiencias, coñecementos, un plan equilibrado e cariño á hora de levalos a cabo”.

gl_ESGalego