Para a Asociación sen ánimo de lucro, Poten100mos, a transparencia e a rendición de contas é un principio fundamental, o alfa e o omega, á hora de xestionar a nosa misión.

Non só porque as organizacións deben cumprir a legalidade, xustificando os nosos ingresos e gastos mediante unha auditoría como fai calquera empresa, senón porque é o noso deber explicar polo miúdo aos nosos colaboradores (privados ou públicos) a que destinamos os nosos fondos (os seus). . ), como, onde e que facemos con eles. Para iso publicamos os seguintes documentos que atoparás a continuación:

gl_ESGalego