Inclusión

Toda a información sobre os programa de inclusión e desarrollo.

Logo Inclusión v2

É o final da Asociación Poten100mos promover o cambio e a educación social para a normalización das relacións da sociedade con todas as persoas nunha situación de exclusión e así celebrar a riqueza da diversidade.

Desde o nacemento de Poten100mos, traballamos para servir de complemento fundamental e necesario á gran rede tecida con múltiples organizacións, entidades e grupos, que facilita e proporciona coñecemento e información actualizada sobre as necesidades da cidade da Coruña, onde desenvolvemos a nosa actividade. dentro do sector social e cultural, recoñecendo a importancia de aumentar a comunidade de aprendizaxe.

O programa de busca de recursos básicos (inclusión básica) está dirixido a aquelas persoas que, debido á súa situación de exclusión severa ou grave, necesitan intervención e acompañamento en áreas básicas para a normalización da vida dos participantes na sociedade (alimentación, vivenda, etc.) saúde, adhesión a tratamentos prescritos, situación administrativa, economía familiar, crises familiares, desenvolvemento de habilidades sociais e persoais, etc.) e que, debido ás súas circunstancias, aínda non están nunha transición ao emprego.

Desenvólvese o programa básico de busca de recursos e sempre que sexa necesario, polo menos durante 8 semanas e consiste en:

 • Avaliación inicial e plan de acción: nesta primeira fase identifícanse as necesidades de cada participante a través de cuestionarios e os obxectivos son definidos nun plan de acción consensuado.
 • Sesións individuais de apoio social e desenvolvemento persoal: cada participante terá sesións semanais individuais e adaptadas ás súas necesidades de busca de recursos; resolución de asuntos administrativos; Motivación personalizada e desenvolvemento persoal; etc.
 • Sesións grupais de habilidades sociais e habilidades básicas: cada participante recibirá 4 obradoiros para desenvolver e mellorar cuestións fundamentais para a súa integración como: comunicación e asertividade; traballo en equipo; superar os temores e a motivación.
 • Sesións grupais de motivación e autoconciencia a través da música e do movemento: cada participante recibirá sesións semanais de relaxación e biodance para o desenvolvemento persoal; maior motivación e autoestima; coñecemento de si mesmo; conciencia dos obstáculos e dos bloques persoais que impiden o seu propio desenvolvemento e progreso.
 • Sesións individualizadas de seguimento tras a realización do programa.
¿Cómo puedo acceder al programa?

¿Cómo puedo acceder al programa?

Si eres mayor de 18 años y estás en situación de exclusión puedes concertar cita para una entrevistallamando a nuestro número de teléfono 604 03 33 21 o escribiendo a info@poten100mos.org
Si estás en contacto con los Servicios Sociales del Concello de A Coruña o con alguna entidad social, puedes pedir a tu Trabajadora Social que nos escriba informándonos de tu caso para ponernos en contacto contigo.

¿En qué horarios puedo acudir al programa?

¿En qué horarios puedo acudir al programa?

Las sesiones grupales son siempre en horario de mañana si bien, las sesiones individuales pueden realizarse tanto en horario de mañana como de tarde atendiendo a tus circunstancias personales y apoyo a la conciliación.

Programa subvencionado por:


Os programas de busca de recursos e transición cara ao emprego están dirixidos a persoas con baixa situación de empregabilidade e exclusión de baixa / media e baixa, polo que requiren unha intervención técnica para a súa incorporación social normalizada a todos os niveis (laboral, social, persoal). , familia ...).
Desenvólvese sempre cando sexa necesario, polo menos, durante 8 semanas e consiste en:
 • Avaliación inicial e plan de acción: nesta primeira fase identifícanse as necesidades de cada participante a través de cuestionarios e os obxectivos son definidos nun plan de acción consensuado.
 • Sesións individuais de busca activa de emprego, desenvolvemento persoal e/ou apoio social: terás un equipo de expertos en busca de emprego e recursos básicos, procurando sempre que o participante alcance a maior autonomía posible na procura dun emprego, mediador co empresas e manteñen o mesmo.
 • Sesións grupais de habilidades sociais e habilidades básicas: cada participante recibirá 4 obradoiros para desenvolver e mellorar cuestións fundamentais para a súa integración como: comunicación e asertividade; traballo en equipo; superar os temores e a motivación.
 • Sesións grupais de motivación e autoconciencia a través da música e do movemento: cada participante recibirá sesións semanais de relaxación e biodance para o desenvolvemento persoal; maior motivación e autoestima; coñecemento de si mesmo; conciencia dos obstáculos e dos bloques persoais que impiden o seu propio desenvolvemento e progreso.
 • Sesións individualizadas de seguimento tras a realización do programa.
¿Cómo puedo acceder al programa?

¿Cómo puedo acceder al programa?

Si eres mayor de 18 años y estás en situación de exclusión puedes concertar cita para una entrevistallamando a nuestro número de teléfono 604 03 33 21 o escribiendo a info@poten100mos.org
Si estás en contacto con los Servicios Sociales del Concello de A Coruña o con alguna entidad social, puedes pedir a tu Trabajadora Social que nos escriba informándonos de tu caso para ponernos en contacto contigo.

¿En qué horarios puedo acudir al programa?

¿En qué horarios puedo acudir al programa?

Las sesiones grupales son siempre en horario de mañana si bien, las sesiones individuales pueden realizarse tanto en horario de mañana como de tarde atendiendo a tus circunstancias personales y apoyo a la conciliación.

Programa subvencionado por:

Como acción complementaria, Poten100mos engadiu sesións diarias (de luns a venres e incluíndo períodos de vacacións) para apoiar a reconciliación dos fillos dos participantes entre 4 e 11 anos para apoiar estas familias no seu proceso de inclusión, integración social e apoialas na conciliación.

Prestarase especial atención ás nais monoparentais ou ás vítimas de violencia de xénero que requiran apoio adicional para o coidado dos seus fillos.

Este apoio á conciliación é ofrecido desde o inicio do programa polo participante ata que atopase unha solución firme para reconciliarse despois do seu emprego.

Ofrecemos sesións en grupo en horario flexible de luns a venres de 15:00 a 19:00 a:
 • Apoio e reforzo escolar.
 • Relaxación, música e xogos para:
  - Sensibilizar o respecto por si mesmo e polos demais.
  - Motivar a expresión e a creatividade con diferentes xogos.
  - Empoderar as túas propias habilidades e personalidade como parte dun grupo.
  - Reforzar a participación do grupo e a súa propia integración social
¿Cómo puedo acceder al servicio de apoyo a la conciliación?

¿Cómo puedo acceder al servicio de apoyo a la conciliación?

Si tienes hijos/as a tu cargo entre 4 y 11 años y estás en situación de exclusión puedes concertar cita para una entrevista llamando a nuestro teléfono 604 03 33 21 o escribiendo a info@poten100mos.org .
Si estás en contacto con los Servicios Sociales del Concello de A Coruña o con alguna entidad social, puedes pedir a tu Trabajadora Social que nos escriba informándonos de tu caso para ponernos en contacto contigo.

¿En qué horarios puedo acudir al programa?

¿En qué horarios puedo acudir al programa?

Las sesiones grupales son siempre en horario de mañana si bien, las sesiones individuales pueden realizarse tanto en horario de mañana como de tarde atendiendo a tus circunstancias personales y apoyo a la conciliación.

Programa subvencionado por:


A mediación familiar é un servizo que ofrecemos para a resolución de conflitos e problemas na familia e coa participación voluntaria.

O noso Mediador Social e Educador Social asegurarase de que as partes contrarias poidan negociar e chegar a un acordo xusto para todos. Deste xeito, a través do noso Mediador de Familia leva a cabo un acordo tras escoitar as partes opostas. Este acordo baséase nos principios básicos da xustiza e na obriga de consenso buscado.

O acordo dura ao longo do tempo porque a solución foi pensada polos protagonistas da historia. Os problemas poden ter varios tipos; separacións, custodia, herdanza, convivencia familiar, etc. Para resolvelos, é necesario involucrar a todos os implicados no problema e atopar a solución co apoio do mediador familiar. Todas as opinións serán escoitadas e tendo en conta ao intentar establecer as causas e orixes dos conflitos e a súa solución, mentres o conflito aínda estea latente.
¿Cómodo puedo acceder al programa?

¿Cómodo puedo acceder al programa?

Es fundamental que las partes que necesitan de la Mediadora Familiar vengan voluntariamente y estén de acuerdo en recibir estas sesiones. En este caso, podréis concertar cita para una entrevista llamando a nuestro teléfono 604 03 33 21 o escribiendo un email a info@poten100mos.org.Si estás en contacto con los Servicios Sociales del Concello de A Coruña o con alguna entidad social, puedes pedir a tu Trabajadora Social que nos escriba informándonos de vuestro caso para ponernos en contacto vosotros/as.

¿En qué horarios puedo acudir al programa?

¿En qué horarios puedo acudir al programa?

Las sesiones de mediación familiar son siempre en horario de tarde.

Programa financiado por:


En Poten100mos queremos ir sempre máis alá e estar ao día sobre as necesidades das persoas ás que atendemos todos os días, comprometidas coa súa inclusión e busca de emprego.

Por este motivo, sabemos que a través do proxecto "Impresiona" conseguimos aumentar a porcentaxe de contratos gañados polos participantes, non só porque eliminamos máis obstáculos como a mellora da imaxe ao asistir a unha entrevista, senón tamén grazas á colaboración con Marineda City, estamos a concienciar á comunidade empresarial da necesidade de empregar a estas persoas.

O propósito de Impresiona é mellorar a sociedade e empoderar ás mulleres en busca de emprego, proporcionándolles apoio directo coa compañía (Marineda City), adestrando para mellorar as habilidades sociais e a comunicación ao afrontar unha entrevista; Asesoramento de imaxe e entrega de roupa e accesorios adecuados para cada participante e acceso á bolsa de emprego do consorcio de empresas de Marineda City para axudalos a conseguir un traballo que os faga dignos e independentes financeiramente.

En 2019 levamos a cabo 6 sesións de Impresiona durante os meses de setembro, outubro e novembro e asistiron un total de 96 mulleres, das cales o 49,5% obtivo unha entrevista e delas, o 33,2% obtivo un traballo despois de dirixir as sesións (entre outubro e decembro de 2019)

Protocolos para o COVID-19

Esquema de cada sesión

Esquema de cada sesión

 • ¿Qué espera una empresa y su equipo de recursos humanos de la candidata a la hora de realizar una entrevista?
 • ¿Cómo debo comunicarme y cual ha de ser mi actitud a la hora de realizar una entrevista?
 • ¿ Por qué es importante la imagen personal y cuáles son los mejores consejos personalizados a mi propia imagen?
 • Selección personalizada y entrega de trajes a las participantes por estilistas profesionales.
 • Entrega de CV para bolsa de empleo Marineda City
Sesiones Impresiona

Sesiones Impresiona

Durante el 2020 organizaremos 8 sesiones Impresiona en horario de 10:00 a i14:00 en las siguientes fechas (una fecha por participante)

 • 6 de Marzo
 • 24 de Abril
 • 22 de Mayo
 • 19 de Junio
 • 17 de Julio
 • 18 de Septiembre
 • 16 de Octubre
 • 13 de Noviembre
Esquema de cada sesión

Esquema de cada sesión

 • ¿Qué espera una empresa y su equipo de recursos humanos de la candidata a la hora de realizar una entrevista?
 • ¿Cómo debo comunicarme y cual ha de ser mi actitud a la hora de realizar una entrevista?
 • ¿ Por qué es importante la imagen personal y cuáles son los mejores consejos personalizados a mi propia imagen?
 • Selección personalizada y entrega de trajes a las participantes por estilistas profesionales.
 • Entrega de CV para bolsa de empleo Marineda City

Programa financiado por:

ayuntamiento-coruna-logo-vector

Programa financiado por:

Logo Marineda Grande
Logo Simbiose
es_ESEspañol