Quen somos?

MISIÓN · VISIÓN · VALORES · PRINCIPIOS

MISIÓN

Poten100mos é unha asociación sen ánimo de lucro que traballa para o desenvolvemento persoal e a inclusión social e laboral de persoas en situacións de vulnerabilidade física, psicolóxica e / ou social de xeito integral e que inflúen en todos os aspectos da vida dunha persoa.

Poten100mos fomenta o empoderamento e a participación, fuxindo do enfoque de asistencia e ofrecendo unha alternativa ás formas tradicionais de inclusión social cun proxecto innovador, centrado na mellora persoal, mellorando as súas habilidades, habilidades e intelixencia emocional, asesorando no deseño do seu propio proxecto vital e acompañando de xeito activo e individualizado para superar os obstáculos que impiden a súa inclusión na sociedade, o acceso efectivo ao mercado de traballo e a súa permanencia.

Poten100mos desenvolve proxectos que promoven a diversidade e a inclusión, visualizando efectivamente todos os grupos da sociedade

Asociación Poten100mos

 

Foro colectivo migrants (1)

VISIÓN

Traballar por unha sociedade interdependente na que teñamos lugar todos, capaz de ver na doferenza e na diversidade unha parte fundamental da súa riqueza e razón de ser.

VALORES

  • Asegurar a integridade da persoa, o respecto e a estabilidade socioeconómica e igualdade de oportunidades.
  • Buscar unha verdadeira inclusión tendo en conta todos os aspectos da vida dunha persoa, de xeito integral e dirixida a calquera persoa nunha situación de vulnerabilidade, física, mental e / ou social, poñendo forza nas circunstancias de cada persoa e nos seus procesos. independentemente do colectivo en exclusión ao que pertencen.
  • Promover o cambio e a educación social para a normalización das relacións da sociedade con todas as persoas nunha situación de exclusión, celebrando así a riqueza da diversidade.

 

PRINCIPIOS

IGUALDADE E UNIVERSALIDADE

Poñemos as bases para a intervención en igualdade de trato e igualdade de oportunidades, traballando con persoas sen discriminación por razón de raza, sexo, relixión, circunstancias de exclusión ou discapacidade.

NORMALIZACIÓN E INTEGRACIÓN

Realizamos actuacións en lugares públicos da cidade, necesarios para favorecer a incorporación das persoas cara a unha vida normalizada, dándolles as habilidades necesarias para facelo posible.

AUTONOMÍA DAS PERSOAS

Actuamos promovendo a autonomía das persoas para que sexan capaces de funcionar de xeito autónomo na sociedade, como axente activo das súas vidas, sen imposicións con accións consensuais, tendo en conta o individuo como o principal motor do cambio.

MULTIDIMENSIONALIDADE

Temos en conta todos os aspectos da vida dunha persoa, tendo en conta os distintos factores que causan o fenómeno de exclusión social, para permitir unha intervención efectiva nas causas que a causan.

ATENCIÓN PERSONALIZADA E INTEGRAL

Ofrecemos atención personalizada adaptada ás necesidades particulares da persoa en base a un diagnóstico completo da situación.

PLANIFICACIÓN

Realizamos unha intervención a través dunha programación previamente desenvolvida para lograr unha acción integral.

FLEXIBILIDADE

Adaptámonos en todo momento ás necesidades e cambios que poden ocorrer.

TRABALLO EN REDE E COORDINACIÓN

Traballamos en rede contando coa implicación das distintas administracións públicas e de todas as organizacións sociais coas que traballamos con responsabilidade na materia, como requisito indispensable para unha xestión compartida dos casos.

TRABALLO INTERDISCIPLINARIO

A través do traballo interdisciplinar co resto dos profesionais doutros programas e servizos implicados, o traballo a desenvolver co individuo, a través da metodoloxía do micro equipo.

Coaching en Grupo
Editadaproba-i5-sesión-individual-poten100mos-1200x900

O EQUIPO

Cristina de la Puente

Directora e Coordinadora de Proxectos

Isabel Zas

Educadora Social e Monitora de biodanza e ioga

Antonio Arias "Ton"

Coordinador Técnico DiversidArte

Gabriela Mendoza

Experta en recursos humanos e asesora laboral

Sara Acosta

Integradora Social

es_ESEspañol