Xestión Cultural

Plataforma DiversidArte – Xestión Cultural

DiversidArte reúne a artistas pertencentes a diferentes grupos sociais (discapacidades físicas, intelectuais, psicolóxicas e/ou sensoriais; migración/refuxiados; minorías étnicas; movementos contra a dependencia de drogas e SIDA; centros penais, etc.) utilizando a arte como ferramenta universal onde non é resalta as diferenzas. Cada vez son máis os artistas profesionais de diferentes disciplinas (música, danza, teatro, artes plásticas ...) que se xuntan baixo o paraugas de DiversidArte e queren ser representados por este proxecto.

DiversidArte quere primeiro fomentar a inclusión social destes artistas, pero tamén provocar a curiosidade, a reflexión, reforzar o sentido da comunidade e acadar un verdadeiro cambio social fronte ao concepto de diversidade no sentido máis amplo posible.

Xerock María pita
Taigeto La Fábrica

Para iso xorde DiversidArte Gestión Cultural para mediar, suxerir e axitar en función de valores, ideas, contidos e soños. Contamos coa nosa experiencia e coñecemento dos contextos actuais e das ferramentas á nosa disposición (planificación e organización, xestión económica, análise, validez, mercadotecnia).

Así, presentámosche unha Galería de Artistas de artes plásticas onde, a través da Asociación Poten100mos, podes adquirir unha das obras preciosas (solicitar prezos) e/ou contratar a calquera dos artistas do Catálogo de Artistas de artes musicais e escénicas para os teus eventos. e festas (solicitar prezos).

Todo para conseguir unha completa inclusión de centos de artistas profesionais con moita arte que ofrecer.

es_ESEspañol